• Välirauhan lapsi vuodelta 1941.
  • Suomalaisuuteen kasvatettu!
  • Kansainvälisesti kouluttautunut.
  • Uusia töitä ja haasteita janoava.
  • Ennakkoluuloton perheihminen.
  • Tavallisten tuttu, herrojen hylkimä.
  • Harvinainen näkijä, harras tekijä!
  • Motto: Mahdottomasta mahdollinen